Dane teleadresowe

Urząd Gminy Starogard Gdański

Lokalizacja

woj. pomorskie

pow. starogardzki

Starogard Gdański

Adres

Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

REGON

000548643

Telefon

585625067

Faks

585624641

Strona www

W liczbach

Budżet

47 000 000 PLN

Procent na inwestycje

33,00 %

Obszar

196 km²

Liczba mieszkańców

15 888 stan na 31-12-2017

Stanowiska

Wójt Gminy

STANISŁAW FRANCISZEK POŁOM

585622778

585625067

585624641

urzad@ugstarogard.pl

www.ugstarogard.pl

Kontakt

Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy

Marek Kowalski

585623712

585625067 wew. 210

585624641

urzad@ugstarogard.pl

www.ugstarogard.pl

Kontakt

Skarbnik Gminy

Elżbieta Sadowska

Kontakt

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olszewski

585625067 w.203

585625067 w.204

585624641

www.ugstarogard.pl

Kontakt

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Lampkowski

585625067 w.203

585625067 w.204

585624641

www.ugstarogard.pl

Kontakt

Godziny otwarcia Urzędu Gminy

poniedziałek: 7:15 – 15:15
wtorek: 7:15 – 15:15
środa: 7:15 – 16:15
czwartek: 7:15 – 15:15
piątek: 7:15 – 14:15

Godziny otwarcia kasy w Urzędzie Gminy

poniedziałek: 7:15 – 14:00
wtorek: 7:15 – 14:00
środa: 7:15 – 15:30
czwartek: 7:15 – 14:00
piątek: 7:15 – 13:00

Numer rachunku Urzędu Gminy Starogard Gdański

Urząd Gminy Starogard Gdański
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdański

46 8340 0001 0004 6848 2000 0001

NIP Gminy Starogard Gdański

592 207 98 28

NIP Urzędu Gminy Starogard Gdański

592 10 02 278

Godziny przyjęć Wójta Gminy Starogard Gdański

Wójt Gminy przyjmuje codziennie w godzinach pracy urzędu po uprzednim umówieniu telefonicznym terminu spotkania - tel: 585625067

Godziny przyjęć Przewodniczącego Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w każdy czwartek tygodnia w godzinach od 11:30-13:30 na 1 piętrze w pokoju 204 Urzędu Gminy - tel. do Rady Gminy 585625067 wewnętrzny 204

Bezpłatna pomoc prawna

Od 1 stycznia 2016 r. w całym kraju funkcjonują punkty bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców.
Adresy punktów w powiecie starogardzkim:
Starogard Gdański
Powiatowy Urząd Pracy, ul. Kanałowa 3
poniedziałek – piątek 7.30 - 11.30 oraz 12.00 - 16.00
Czarna Woda
Urząd Miejski, ul. Mickiewicza 7
poniedziałek 13.00 - 17.00
wtorek - piątek 11.00 - 15.00
Skarszewy
GOPS, ul. Szkolna 9
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.00 - 13.00
wtorek 12.00 - 17.00
Skórcz
Przychodnia Lekarska, ul. Główna 28
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10.00 - 14.00
środa 14.00 - 18.00

Więcej informacji na stronie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

Skargi i wnioski

Interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są codziennie w godzinach pracy urzędu.

Akty normtywne i niektóre akty prawne

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2011 nr.197 poz.1172)z późniejszymi zmianami, której zasadniczym celem jest wprowadzenie do obrotu prawnego elektronicznych dzienników urzędowych, urzędy samorządowe udostępniają nieodpłatnie w wersji elektronicznej Dziennik Ustaw i Monitor Polski.

W Urzędzie Gminy Starogard Gdański istnieje możliwość wglądu do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz do zbioru aktów prawa miejscowego w godzinach pracy urzędu (Gminne Centrum Informacji).
Ponadto dla Państwa wygody poniżej zamieszczono także odnośniki kierujące do zbioru Uchwał Rady Gminy Starogard Gdański.

Odnośnik kierujący do serwisu elektronicznego Dziennika Ustaw --> http://DziennikUstaw.gov.pl

Odnośnik kierujący do serwisu elektronicznego Monitora Polskiego --> http://MonitorPolski.gov.pl

Odnośnik kierujący do serwisu elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego --> http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl

Parking

Informujemy interesantów Urzędu Gminy Starogard Gdański, że w związku z zakazem parkowania przed urzędem istnieje możliwość parkowania samochodów interesantów w podwórzu Urzędu Gminy

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy Starogard Gdański

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Starogard Gdański siedzibą w w Starogardzie Gdańskim, ulica Władysława Sikorskiego 9,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@ugstarogard.pl 585625067
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-01-08
Dokument wytworzony przez: Wydział Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Damian Plewako
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 marca 2008 10:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1141093
24 maja 2018 08:04 Damian Plewako - Aktualizacja danych.
23 maja 2018 11:35 Damian Plewako - Aktualizacja danych.
14 lutego 2018 13:59 Damian Plewako - Aktualizacja danych stanowiska.
Zatrzymaj banner przewijany