Sołectwo Sumin

Adres

83-200 Starogard Gdański

Sołtys

Sołtys

Firgon Marian

Liczba mieszkańców na dzień: 31.12.2014

Liczba mieszkańców: 678

Zebranie wiejskie 01.12.2015 r.

Sołtys wsi Sumin zawiadamia,
że na podstawie paragrafu 16.1. statutu zwołuje
w dniu 1.12.2015 r. na godzinę 18:00 (wtorek) mieszkańców Sumina na zebranie wiejskie,
które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Suminie.

Tematyka zebrania:
1. Informacje o planowanym przebiegu obwodnicy Starogardu Gdańskiego i złożonym wniosku Rady Sołeckiej o korektę przebiegu obwodnicy.
2. Sprawy bieżące.

Sołtys
Marian Firgon

Zebranie wiejskie 18.08.2015 r.

Na podstawie § 16.ust 3. statutu sołectwa zwołuję w dniu 18.08.2016r. na godz. 18,00 ( czwartek) mieszkańców Sumina na zebranie wiejskie, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Suminie


Porządek zebrania;

1. Informacje inwestora o planowanym przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego, poprzez budowę obiektu inwentarskiego przeznaczonego do tuczu trzody chlewnej w raz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach o nr 94/1 i 95.
Inwestor; Dawid Pawłowski.

2. DyskusjaSołtys
Marian Firgon

Zebranie Wiejskie 15.02.2017

Sołtys wsi Sumin zawiadamia,
że na podstawie paragrafu 16.1. statutu zwołuje
w dniu 15.02.2017 r. na godzinę 19:00 (środa) mieszkańców Sumina na zebranie wiejskie,
które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Suminie.

Tematyka zebrania:
1. Zmiany w planie odnowy miejscowości Sumin - zadanie kanalizacji miejscowości.
2. Sprawy bieżące.

Sołtys
Marian Firgon

Liczba mieszkańców na dzień: 31.12.2016

Liczba mieszkańców: 693

Zebranie Wiejskie 12 września 2017 roku.

Sołtys wsi Sumin zawiadamia, że dnia 12 września 2017r. (wtorek) o godz. 19,00 odbędzie się zabranie ogólno-wiejskie w lokalu świetlicy wiejskiej w Suminie. tematyka zabrania:
1. informacja z wykonania bieżących zadań.
2. Zaplanowanie podziału środków Funduszu sołeckiego na przedsięwzięcia do realizacji w 2018r.
3. Wolne wnioski mieszkańców.

Bardzo proszę o uczestnictwo i zgłaszanie problemów dotyczących wsi i zadań sołectwa.
Sumin 06.09.2017
Sołtys M. Firgon

Liczba mieszkańców na dzień: 31.12.2017

705

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 stycznia 2015 13:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 3202
05 stycznia 2018 11:01 Damian Plewako - Aktualizacja danych jednostki.
08 września 2017 12:22 Damian Plewako - Aktualizacja danych jednostki.
11 lipca 2017 11:53 Damian Plewako - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany