Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyniki z otwarcia ofert na projekty rozbudowy sieci kan. sanitarnej w Dąbrówce i w Koteżach

Gmina Starogard Gdański informuje o wynikach z otwarcia ofert na projekty rozbudowy sieci kanmalizacji sanitarnej w Dąbrówce i w Koteżach. Plikz wynikami w załączeniu.

Wyniki z otwarcia ofert na projekty rozbudowy sieci wodociągowej w Rokocinie,Koteżach i Rywałdzie.

Gmina Starogard Gdański informuje o wynikach z otwarcia ofert projekty rozbudowy sieci wodociagowej w Rokocinie , Koteżach i Rywałdzie. Plik w załączeniu.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA "PROJEKTY ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W DĄBRÓWCE I KOTEŻACH".

GMINA STAROGARD GDAŃSKI ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH BUDOWLANO- WYKONAWCZYCH ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W DĄBRÓWCE I KOTEŻACH . SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA W ZAŁĄCZNIKACH. TERMIN SKŁADANIA OFERT-12.02.2018R GODZ. 10.00 Wójt Gminy Stanisław Połom

Zmiany w zapytaniu ofertowym na "Projekty rozbudowy sieci wodociągowych w Rokocinie, Koteżach i Rywałdzie"

Zamawiajacy informuje o poprawieniu omyłki pisarskiej w zapytaniu ofertowym na "Projekty rozbudowy sieci wodociagowych w Rokocinie Koteżach i Rywałdzie" z dnia 26.01.2018r. Zmienia się zapis w pkt. 4 zapytania ofertowego w treści: Termin wykonania zamówienia (złożenie wniosku w SP o pozwolenie na budowę/zgłoszenie) : Dla zadania nr...

ogłoszenie o przystąpieniu do sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 20/52 w Jabłowie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GD. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zmianami), w związku z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia...

Zapytanie ofertowe na "Projekty rozbudowy sieci wodociągowych w Rokocinie, Koteżach i Rywałdzie"

GMINA STAROGARD GDAŃSKI ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH BUDOWLANO- WYKONAWCZYCH ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH W ROKOCINIE, KOTEŻACH I RYWAŁDZIE. SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA W ZAŁĄCZNIKACH. TERMIN SKŁADANIA OFERT-5.02.2018R GODZ. 10.00 Wójt Gminy Stanisław Połom

Ogłoszenie Wójta Gminy Starogard Gd. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału spoleczeństwa

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GD. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Na podstawie art. 43, w związku z art. 46 pkt 1) i art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na...

Ogłoszenie Wójta Gminy Starogard Gd. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału spoleczeństwa

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GD. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Na podstawie art. 43, w związku z art. 46 pkt 1) i art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na...

Zatrzymaj banner przewijany