Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej: odwodnienie i higienizacja osadów w oczyszczalni ścieków w Jabłowie.

PPN.6220.11.2016.2017.MA Starogard Gdański, 07.09.2017 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Stosownie do art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu...

zawiadomienie Starosty Starogardzkiego o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji ograniczjącej korzystanie z nieruchomości

W załączeniu zawiadomienie Starosty Starogardzkiego o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu korzystania z nieruchomości.

zawiadomienie Starosty Starogardzkiego o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji ograniczjącej korzystanie z nieruchomości

W załączeniu zawiadomienie Starosty Starogardzkiego o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu korzystania z nieruchomości.

ogłoszenie o przystąpieniu do sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego JANOWO - ZACHÓD

OGŁSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GD. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego JANOWO - ZACHÓD Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017r., poz. 1257), w związku z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2...

Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na budowę dla inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

W załączeniu obwieszczenie Wojewody Pomorskiego dotyczące wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji p.n.: Budowa napowietrznej elektroenergetycznej dwutorowej linii 400 kV relacji Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń w zakresie budowy stanowisk słupowych nr: 3, 6, 7, 8, 11, 14, 25, 34, 37, 50, 51, 53, 54, 57, 59, 60, 61, 62.

Pomoc materialna dla uczniów na rok szkolny 2017/2018

KOMUNIKAT W SPRAWIE POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim informuje, że do 15 września 2017 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego. Pomoc udzielana uczniom ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji i umożliwienie...

Wyprawka szkolna 2017

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI Z DNIA 16 SIERPNIA 2017 ROKU O REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2017 ROKU „WYPRAWKA SZKOLNA” Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w Rządowym programie pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna” (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.07.2017 r....

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

W załączeniu owieszczenie dotyczące wszczęcia postęowania administracyjnego przez Wojewodę Pomorskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokaliacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: "Budowa napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń"

Zatrzymaj banner przewijany