Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na budowę dla inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

W załączeniu obwieszczenie Wojewody Pomorskiego dotyczące wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji p.n.: Budowa napowietrznej elektroenergetycznej dwutorowej linii 400 kV relacji Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń w zakresie budowy stanowisk słupowych nr: 3, 6, 7, 8, 11, 14, 25, 34, 37, 50, 51, 53, 54, 57, 59, 60, 61, 62.

Pomoc materialna dla uczniów na rok szkolny 2017/2018

KOMUNIKAT W SPRAWIE POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim informuje, że do 15 września 2017 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego. Pomoc udzielana uczniom ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji i umożliwienie...

Wyprawka szkolna 2017

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI Z DNIA 16 SIERPNIA 2017 ROKU O REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2017 ROKU „WYPRAWKA SZKOLNA” Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w Rządowym programie pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna” (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.07.2017 r....

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

W załączeniu owieszczenie dotyczące wszczęcia postęowania administracyjnego przez Wojewodę Pomorskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokaliacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: "Budowa napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń"

Zaproszenie na zebranie wiejskie w Okolu

Wójt Gminy Starogard Gdański zaprasza NA SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE WIEJSKIE W OKOLU Zebranie wiejskie w Okolu odbędzie się: - dnia 10.08.2017r. - na Placu Integracji Społecznej przy ul. Wesołej - o godz. 18.00 PROGRAM ZEBRANIA: 1. Sprawozdanie z realizacji Funduszu Sołeckiego i zadań sołectwa za rok 2016. 2. Podział Funduszu Sołeckiego...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu RGM.271.15.2017BSz na dostawę mebli oraz innego wyposażenia do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Starogard Gdański

Ogłoszenie o wyborze oferty złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr RGM.271.15.2017.BSz na dostawę mebli oraz innego wyposażenia do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Starogard Gdański związanej z realizacją projektu „Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogardu Gdańskiego”, prowadzonego...

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stary Las

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r, poz. 1073), zgodnie z art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1) i 54 ust. 2 i 3 ustawy...

Unieważnienie zapytania ofertowego na Projekt rozbudowy sieci wodociagowej w Brzeźnie Wielkim

Gmina Starogard Gdański unieważnia postepowanie w sprawie zapytania ofertowego z dnia 26.07.2016r na opracowanie dokumentacji projektowej robudowy sieci wodociągowej w Brzeźnie Wielkim. Powód unieważnienia: Zadanie zostało umieszczone w planie zamówienń pulicznych na 2017r ,zatem zostanie przeprowadzone postepowanie w przetargowe...

Zapytanie ofertowe na projekt rozbudowy sieci wodociagowej w Brzeźnie Wielkim

Gmina Starogard Gdański zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci wodociągowej w Brzeźnie Wielkim. Termin składania ofert 02.08.2017 r godz. 10.00 Szczegóły zapytania w załącznikach. Wójt Gminy Stanisław Połom

Zmiany z dnia 25.07.2017 do zapytania ofertowego RGM.271.15.2017.BSz na dostawę mebli oraz innego wyposażenia do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański informuje, że Zamawiający dokonał (drugiej) zmiany ogłoszenia RGM.271.15.2017.BSz na dostawę mebli oraz innego wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w zakresie: 1. Terminu składania ofert: termin został wydłużony do dnia 01.08.2017 2. Wydłużono podstawowy termin realizacji zamówienia do dnia 13...

Zatrzymaj banner przewijany