Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Starogard Gd. Na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt.1, art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz.1227), zawiadamiam ...

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Starogard Gd. Na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt.1, art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz.1227), zawiadamiam ...

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Starogard Gd. Na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt.1, art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz.1227), zawiadamiam ...

OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości, informacji o postępowaniu w sprawie ochrony środowiska

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 21 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Obwieszczenie nr GPK-7624/2/09

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zmianami) w związku z art.74, ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

Obwieszczenie GPK-7624/16/08-09

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1971 ze zm.), w związku z art. 74, ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zmianami) w związku z art.74, ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. nr 98 , poz.1071 ze zm.) w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2000 r.nr 25, poz.150) zawiadamiam, że na podstawie § 3, ust.1 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia...

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. nr 98 , poz.1071 ze zm.) w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2000 r.nr 25, poz.150) zawiadamiam, że na podstawie § 3, ust.1 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia...

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej od drogi krajowej nr 22 w Rokocinie do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych

Zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.) w związku z art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25 , poz.150 ze zm.) Urząd Gminy Starogard Gd. zawiadamia, że na wniosek Zakładu Utylizacji...

Zatrzymaj banner przewijany