Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na na realizację zadań inwestycyjnych: Budowa oświetlenia placu rekreacyjnego w Kokoszkowach oraz Projekt i budowa oświetlenia na przejściu dla pieszych na ul. Leśnej w Dąbrówce

Gmina Starogard Gdański zaprasza do złożenia oferty na realizację dwóch zadań inwestycyjnych: Zadanie nr 1: Budowa oświetlenia placu rekreacyjnego w Kokoszkowach Zadanie nr 2: Projekt i budowa oświetlenia na przejściu dla pieszych na ul. Leśnej w Dąbrówce Do zamówienia nie stosuje się Ustawy „Prawo zamówień...

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Starogard Gdański na lata 2017-2032

O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012, poz. 1059 z późn. zm.) informujemy, że: wykłada się do publicznego wglądu opracowanie „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Starogard Gdański...

Ogłoszenie wynikiów postępowania na wykonanie 8 tablic informacyjnych jednostronnych - zmiana

Wyniki postępowania na wykonanie 8 tablic informacyjnych jednostronnych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 30.000 euro (Zarządzenie Nr RGM/32/2014 Wójta Gminy Starogard Gdański z...

Ogłoszenie wynikiów postępowania na wykonanie 8 tablic informacyjnych jednostronnych

Wyniki postępowania na wykonanie 8 tablic informacyjnych jednostronnych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 30.000 euro (Zarządzenie Nr RGM/32/2014 Wójta Gminy Starogard Gdański z...

Ogłoszenie zapytania ofertowego na wykonanie 8 tablic informacyjnych jednostronnych

Ogłoszenie zapytania ofertowego na wykonanie 8 tablic informacyjnych jednostronnych Ogłoszenie zapytania ofertowego na wykonanie 8 tablic informacyjnych jednostronnych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość...

ogłoszenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Jabłowo

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GD. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Na podstawie art. 43, w związku z art. 46 pkt 1) i art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na...

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sumin obejmujacego działkę nr 84/10

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r, poz. 778 ze zmianami), zgodnie z art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1) i 54 ust. 2 i 3 ustawy...

Ogłoszenie wynikiów postępowania na wykonanie 2 tablic informacyjnych obustronnych wraz ze stelażem mocującym oraz ich montażem

Wyniki postępowania na wykonanie 2 tablic informacyjnych obustronnych wraz ze stelażem mocującym oraz ich montażem na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 30.000 euro (Zarządzenie Nr RGM/32/2014...

Ogłoszenie zapytania ofertowego na wykonanie 2 tablic informacyjnych obustronnych wraz ze stelażem mocującym oraz ich montażem

Ogłoszenie zapytania ofertowego na wykonanie 2 tablic informacyjnych obustronnych wraz ze stelażem mocującym oraz ich montażem na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 30.000 euro (Zarządzenie...

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Nr RGM.271.11.2016.AS na Dostawę mikroskopów, osprzętu i preparatów do mikroskopów

Starogard Gdański, dn. 09.12.2016r. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Gmina Starogard Gdański informuje o unieważnieniu postępowania nr ref. RGM.271.11.2016.AS na: "Dostawę mikroskopów, osprzętu i preparatów do mikroskopów", wszczętego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych...

Zatrzymaj banner przewijany