Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej

PPN.6220.4.2016.2017.MA Starogard Gdański 04.05.2017 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku

Obwieszczenie dotyczące wpłynięcia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy linii 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń. Obwieszczenie w załączniku

Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach pasa drogowego drogi krajowej nr 22. Treść obwieszczenia w załączniku.

Plan zamówień publicznych na 2017 rok - aktualizacja 27.04.2017 r.

Starogard Gd., 27 kwiecień 2017 Plan zamówień publicznych na 2017 rok - aktualizacja Jednostka - Gmina Starogard Gdański Przedmiot zamówienia Kod CPV/CPC wg. kategorii Kod CPV/CPC szczegółowe Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna...

Unieważnienie postępowania nr RGM.271.9.2017.AS na dostawę monitorów dotykowych i interaktywnych

Gmina Starogard Gdański informuje, że unieważnieniu uległo postępowanie nr RGM.271.9.2017.AS, prowadzone w formie zapytania ofertowego, na dostawę monitorów dotykowych i interaktywnych. Podstawą unieważnienia jest wada uniemożliwiająca kontynuowanie postępowania. Zamawiający informuje, że niezwłocznie po usunięciu wady, ogłosi...

Zapytanie ofertowe RGM.271.9.2017.AS na dostawę monitorów dotykowych i interaktywnych

ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Starogard Gdański, działając na podstawie na podst. art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), gdzie wartością szacunkową całego zamówienia jest kwota 11 720,77 zł netto (VAT 0%), co stanowi 5 104,34 euro, zamówienie...

Zapytanie o szacunkową wycenę usługi organizacji i przeprowadzenia kursu Montessori

Ogłoszenie zapytania o szacunkową wycenę usługi organizacji i przeprowadzenia kursu Montessori Ogłoszenie zapytania o szacunkową wycenę usługi organizacji i przeprowadzenia kursu Montessori. Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją projektu „Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogardu...

Obwieszczenie dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gd., odcinek D od m. Godziszewo do m. Kokoszkowy, o długości ok. 13,5 km.

W załączeniu obwieszczenie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 24.03.2017 r. dotyczęce wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydaia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zapytanie o szacunkową wycenę dostawy wag precyzyjnych

Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem o wycenę dostawy 14 szt. wag precyzyjnych do siedziby Gminy: ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański. I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem wyceny jest dostawa 14 sztuk wag precyzyjnych. Minimalne parametry i cechy wag, określone przez Zamawiającego: Maks. zakres...

Zatrzymaj banner przewijany