Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyniki postępowania na zadanie: na wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dotyczącego zadania "Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gdański i Bobowo'.

Wyniki postępowania na zadanie: na wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dotyczącego zadania "Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gdański i Bobowo.” na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004...

ogłoszenie o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stary Las

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r, poz. 778 ze zmianami), zgodnie z art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1)...

Praca urzędu 23 grudnia

Informujemy wszystkich zainteresownych iż w dniu 23 grudnia 2016 roku, tj. w piątek Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim będzie czynny w godzinach 7.15 - 12.15, natomiast kasa w godzinach 7.15 - 11.00.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania nr RGM.271.13.2016.AS - DOSTAWA KAMER CYFROWYCH I APARATÓW CYFROWYCH

Gmina Starogard Gdański informuje, że w związku z brakiem wystarczających środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia publicznego, unieważnia postępowanie nr RGM.271.13.2016.AS na DOSTAWĘ KAMER CYFROWYCH I APARATÓW CYFROWYCH, związanego z realizacją projektu: „Postaw na własny rozwój – wzmacnianie...

Ogłoszenie o wyniku postępowania nr RGM.271.12.2016.AS na dostawę wag analitycznych

Ogłoszenie o wyniku postępowania nr RGM.271.12.2016.AS na DOSTAWĘ WAG ANALITYCZNYCH związanej z realizacją projektu „Postaw na własny rozwój – wzmacnianie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy”, prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Działania...

Odpowiedź na kolejne pytania Wykonawców ws. zamówienia publicznego RGM.271.12.2016.AS na dostawę wag analitycznych

Gmina Starogard Gdański udziela odpowiedzi na następujące pytanie Wykonawcy ws. zamówienia publicznego RGM.271.12.2016.AS na DOSTAWĘ WAG ANALITYCZNYCH: Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści wagę bez legalizacji oraz spełniającą pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza wagi...

Zapytanie o wycenę wykonania usługi wykonania projektu, wydruku i dostawy materiałów promocyjnych

Gmina Starogard Gdański zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę usługi wykonania projektu, wydruku i dostawy materiałów promocyjnych związanych z realizacją projektu „Postaw na własny rozwój - wzmocnienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy”. Opis usługi: Usługa polega na przygotowaniu projektu...

Odpowiedzi na pytania Wykonawców ws. zamówienia publicznego RGM.271.12.2016.AS na DOSTAWĘ WAG ANALITYCZNYCH

Gmina Starogard Gdański udziela następujęcych odpowiedzi na zapytania Wykonawców ws. zamówienia publicznego RGM.271.12.2016.AS na DOSTAWĘ WAG ANALITYCZNYCH: Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści wagę bez zasilania akumulatorowego? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza wag bez zasilania akumulatorowego, nie zmienia...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Nr RGM.271.13.2016.AS na DOSTAWĘ KAMER CYFROWYCH I APARATÓW CYFROWYCH

Starogard Gdański, dn. 24.11.2016r. RGM. 271.13.2016.AS ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Starogard Gdański, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) realizując zasadę konkurencyjności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Nr RGM.271.12.2016.AS na DOSTAWĘ WAG ANALITYCZNYCH

Starogard Gdański, dn. 24.11.2016r. RGM. 271.12.2016.AS ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Starogard Gdański, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) realizując zasadę konkurencyjności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego...

Zatrzymaj banner przewijany