Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie wyników postępowania na wykonanie 4 tablic informacyjnych jednostronnych wraz ze stelażem mocującym oraz ich montażem

Wyniki postępowania na wykonanie 4 tablic informacyjnych jednostronnych wraz ze stelażem mocującym oraz ich montażem na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 30.000 euro (Zarządzenie Nr RGM/32/2014...

Ogłoszenie zapytania ofertowego na wykonanie 4 tablic informacyjnych jednostronnych wraz ze stelażem mocującym oraz ich montażem

Ogłoszenie zapytania ofertowego na wykonanie 4 tablic informacyjnych jednostronnych wraz ze stelażem mocującym oraz ich montażem na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 30.000 euro (Zarządzenie...

Zapytanie o szacunkową wycenę usług organizacji wycieczek edukacyjnych

ZAPYTANIE O SZACUNKOWĄ CENĘ nr ref. RGM.271.4.2017.AS Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem o wycenę usługi organizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Zamawiający : 1) Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański NIP 5922079828 REGON 191675706 Tel....

Odpowiedź na pytanie wykonawy do zapytania ofertowego dla zadań: "Budowa oświetlenia placu rekreacyjnego w Kokoszkowach" oraz "Projekt i budowa oświetlenia na przejściu dla pieszych na ul. Leśnej w Dąbrówce"

Gmina Starogard Gdański informuje o wpłynięciu pytania do zapytania ofertowego na "Budowę oświetlenia placu rekreacyjnego w Kokoszkowach" oraz "Projekt i budowa oświetlenia na przejściu dla pieszych na ul. Leśnej w Dąbrówce' Pytanie Wykonawcy: Czy zamawiający dopuści zastosowanie w inwestycji słupa oświetleniowego z kompozytu, produkowanego...

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Janowo, Jabłowo i Barchnowy dla przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Pelplin - Starogard Gdański/Czarna Woda

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Janowo, Jabłowo i Barchnowy dla przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Pelplin – Starogard Gdański/ Czarna...

Zapytanie ofertowe na na realizację zadań inwestycyjnych: Budowa oświetlenia placu rekreacyjnego w Kokoszkowach oraz Projekt i budowa oświetlenia na przejściu dla pieszych na ul. Leśnej w Dąbrówce

Gmina Starogard Gdański zaprasza do złożenia oferty na realizację dwóch zadań inwestycyjnych: Zadanie nr 1: Budowa oświetlenia placu rekreacyjnego w Kokoszkowach Zadanie nr 2: Projekt i budowa oświetlenia na przejściu dla pieszych na ul. Leśnej w Dąbrówce Do zamówienia nie stosuje się Ustawy „Prawo zamówień...

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Starogard Gdański na lata 2017-2032

O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012, poz. 1059 z późn. zm.) informujemy, że: wykłada się do publicznego wglądu opracowanie „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Starogard Gdański...

Ogłoszenie wynikiów postępowania na wykonanie 8 tablic informacyjnych jednostronnych - zmiana

Wyniki postępowania na wykonanie 8 tablic informacyjnych jednostronnych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 30.000 euro (Zarządzenie Nr RGM/32/2014 Wójta Gminy Starogard Gdański z...

Ogłoszenie wynikiów postępowania na wykonanie 8 tablic informacyjnych jednostronnych

Wyniki postępowania na wykonanie 8 tablic informacyjnych jednostronnych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 30.000 euro (Zarządzenie Nr RGM/32/2014 Wójta Gminy Starogard Gdański z...

Zatrzymaj banner przewijany