Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa oświetlenia ulic w miejscowościach na terenie gminy Starogard Gdański

Działając na podstawie art. 4a ust.2 oraz art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Starogard Gdański zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1 Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. /58/ 56 250 67 fax. /58/ 56 246 41 2 Tryb zamówienia Postępowanie przeprowadzone...

Budowa utwardzenia drogi gminnej w Trzcińsku

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 67479 -2009 na wykonanie zadania „Budowa utwardzenia odcinka drogi gminnej w Trzcińsku” Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. 1. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień...

Budowa odcinka ulicy Sosnowej i Kwiatowej w Kokoszkowach -

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na wykonanie zadania „Budowa odcinków ulic Sosnowej i Kwiatowej w Kokoszkowach” – roboty dodatkowe Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie : Zamówienia z wolnej ręki Zamawiający udzielił zamówienia na podstawie Ustawy –...

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 127392-2009 na wykonanie zadania „Budowa odcinka chodnika w Nowej Wsi Rzecznej w gminie Starogard Gdański”

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 223 z 2007 poz. 1655 z póź. zm. Zamawiający wybrał ofertę nr 1 złożoną przez: Usługowy Zakład...

ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie wielobranżowego projektubudowlano-wykonawczego rekonstrukcji średniowiecznego grodziska i budowy turystycznej infrastruktury towarzyszącej w Owidzu gm. Starogard Gdański

Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego rekonstrukcji średniowiecznego grodziska i budowy turystycznej infrastruktury towarzyszącej w Owidzu gmina Starogard Gdański OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA...

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 63255-2009

na wykonanie zadania „Budowa odcinków sieci wodociągowych w gminie Starogard Gdański” Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004...

Ogłoszenie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 62095 -2009 na wykonanie zadania „Budowa chodników w miejscowościach Kolincz – II etap i Owidz” Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo...

Zapytaniem ofertowym na wykonanie zadania: Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Starogard Gdański.

ZAPYTANIE OFERTOWE: z dnia 2009-05-08 w sprawie dokonania zamówienia do kwoty 14.000 euro, tj. z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na podstawie art. 4 pkt 8 (t.j. Dz. U. z 2007 roku nr 223, poz. 1655 ze zmianami). Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem ofertowym na...

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

WÓJT GMINY STAROGARD GD. o g ł a s z a przetarg nieograniczony na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Starogard Gd. Informacje dotyczące zamówienia zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 z 2007r.,...

Ogłoszenie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 57385-2009 na wykonanie zadania „Przebudowa budynku biurowego w Nowej Wsi Rzecznej – IV strefa” Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień...

Zatrzymaj banner przewijany