Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odpowiedzi na pytania nr 2 wykonawcy do przetargu: Przystosowanie zabytkowego budynku szkoły w Brzeźnie Wielkim dla potrzeb osób niepełnosprawnych – dostawa i montaż platformy pionowej

Pytanie Wykonawcy: W nawiązaniu do odbytej wizji lokalnej w obiekcie Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 5 w Brzeźnie Wielkim oraz po zapoznaniu się z dokumentacją przetargową dotyczącą w/w sprawy prosimy o ustosunkowanie się do następujących spraw: I. Załącznik nr 3 - ,,Wzór umowy” 1. W §8 pkt 1 umieszczono zapis: ,,Wykonawcę...

Budowa drogi gminnej nr 213035G Jabłowo-Koteże stanowiącej obwodnicę miasta Starogard Gdański

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Starogard Gdański , ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. (058) 562 50 67, faks (058) 562 46 41. · Adres strony internetowej...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dla przeatrgu Przystosowanie zabytkowego budynku szkoły w Brzeźnie Wielkim dla potrzeb osób niepełnosprawnych - dostawa i montaż platformy pionowej - zmiana konta dla wpłaty wadium

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 26099 - 2010 data 05.02.2010 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. (058) 562 50 67, fax. (058) 562 46 41. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst,...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dla przeatrgu Przystosowanie zabytkowego budynku szkoły w Brzeźnie Wielkim dla potrzeb osób niepełnosprawnych - wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i utwardzenie placu przy budynku - zmiana konta dla wpłaty wadium

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 24535 - 2010 data 04.02.2010 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. (058) 562 50 67, fax. (058) 562 46 41. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst,...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i SIWZ dla zadania :Budowa sieci wodociągowej dla potrzeb zasilania w wodę budynków mieszkalnych w Kolinczu

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 24731 - 2010 data 04.02.2010 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. (058) 562 50 67, fax. (058) 562 46 41. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU ...

Opowiedzi na pytania wykonawcy do przetargu pn.Budowa sieci wodociagowej dla potrzeb zasilania w wodę budynków mieszkalnych w Kolinczu

Treść pytań. Proszę o wyjaśnienie sprawy różnic zaistniałych pomiedzy specyfikacjią a przedmiarem robót różnica polega na: a.-mb.sieci wodociągowej b.-kręgi betonowe 1200. Odpowiedź na pytania: a. Poprawny jest zapis w przedmiarach. Powinno być 826,25mb sieci wodociągowej, wtym 720,38m DN110 i 105,87m DN90 b....

Odpowiedzi na pytanie wykonawcy do przetargu: Przystosowanie zabytkowego budynku szkoły w Brzeźnie Wielkim dla potrzeb osób niepełnosprawnych – dostawa i montaż platformy pionowej

Pytanie nr 1 Czy istnieje możliwość zastosowania urządzenia równoważnego o napedzie elektrohydraulicznym? Odpowiedź na pytanie nr 1 Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie urządzenia równoważnego o napędzie elektrohydraulicznym.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i SIWZ dla zadania :Budowa sieci wodociagowej dla potrzeb zasilania w wodę budynków mieszkalnych w Kolinczu

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 24731 - 2010 data 04.02.2010 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. (058) 562 50 67, fax. (058) 562 46 41. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU ...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu "Przystosowanie zabytkowego budynku szkoły w Brzeźnie Wielkim dla potrzeb osób niepełnosprawnych - dostawa i montaż platformy pionowej" Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 26099 - 2010 data 05.02.2010 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard...

Przystosowanie zabytkowego budynku szkoły w Brzeźnie Wielkim dla potrzeb osób niepełnosprawnych – dostawa i montaż platformy pionowej

NAZWA I ADRES: Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. (058) 562 50 67, faks (058) 562 46 41. · Adres strony internetowej zamawiającego: www.starogardgd.ug.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1)...

Zatrzymaj banner przewijany