Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty dodatkowe Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kokoszkowach

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIJSZEJ OFERTY w wyniku postępowaniu zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. (58) 56 250 67 fax. (58) 56 246 41 osoba do kontaktu – Marian Firgon, Maria Michel. II. Tryb i przedmiot zamówienia: Rodzaj...

Budowa chodnika w miejscowości Linowiec - I etap

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - NR – 115973 - 2009 przetarg nieograniczony na „Budowę chodnika w miejscowości Linowiec - I etap” Informacje dotyczące zamówienia zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177): 1. Nazwa i adres zamawiającego. Gmina...

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty dodatkowe Budowa kanalizacji sanitarnej w Kokoeszkowach w ul. Klonowej

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIJSZEJ OFERTY w wyniku postępowaniu zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. (58) 56 250 67 fax. (58) 56 246 41 osoba do kontaktu – Marian Firgon, Maria Michel. II. Tryb i przedmiot zamówienia: Rodzaj...

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 93153-2009 na wykonanie zadania „Budowa oświetlenia ulic w miejscowościach na terenie gminy Starogard Gdański”

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 223 z 2007 poz. 1655 z póź. zm. Zamawiający wybrał ofertę nr 5 złożoną przez: ELKON...

Budowa chodnika w miejscowości Zduny

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - NR – 105821- 2009 przetarg nieograniczony na „Budowę odcinka chodnika w miejscowości Zduny” Informacje dotyczące zamówienia zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177): 1. Nazwa i adres zamawiającego. Gmina...

Remont instalacji pomp ciepła w Zespole Szkół w Jabłowie

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - NR – 95281- 2009 przetarg nieograniczony na „Remont instalacji pomp ciepła w Zespole Szkół w Jabłowie” Informacje dotyczące zamówienia zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177): 1. Nazwa i adres zamawiającego. Gmina...

Przebudowa poddasza budynku komunalnego w Barchnowach na mieszkania

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - NR – 94727- 2009 przetarg nieograniczony na „Przebudowę poddasza budynku komunalnego w Barchnowach na mieszkania ” Informacje dotyczące zamówienia zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177): 1. Nazwa i adres...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIJSZEJ OFERTY Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego rekonstrukcji średniowiecznego grodziska i budowy turystycznej infrastruktury towarzyszącej w Owidzu gmina Starogard Gdański.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIJSZEJ OFERTY w wyniku postępowaniu przetargowego I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. (58) 56 250 67 fax. (58) 56 246 41 osoba do kontaktu – Marian Firgon, Maria Michel. II. Tryb i przedmiot zamówienia: a. Rodzaj zamówienia – przetarg...

Budowa oświetlenia ulic w miejscowościach na terenie gminy Starogard Gdański

Działając na podstawie art. 4a ust.2 oraz art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Starogard Gdański zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1 Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. /58/ 56 250 67 fax. /58/ 56 246 41 2 Tryb zamówienia Postępowanie przeprowadzone...

Budowa utwardzenia drogi gminnej w Trzcińsku

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 67479 -2009 na wykonanie zadania „Budowa utwardzenia odcinka drogi gminnej w Trzcińsku” Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. 1. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień...

Zatrzymaj banner przewijany