Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odpowiedzi na zapytania dot. ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże”.

GKI.7013.29.15.2017.MF Starogard Gd. 06.10.2017r. Uczestnicy postepowania przetargowego Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże”. ogłoszenie w biuletynie...

Ogłoszenie II o zmianie ogłoszenia na wykonanie zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kianalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka, Rokocin, Koteżach".

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 591763-N-2017 Data: 25/09/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Sikorskiego 9, 83200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 562 50 67, e-mail...

UWAGA!!!!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA PRAC W RAMACH KONKURSU NA „OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ ZAGOSPODAROWANIA NA TERENIE CMENTARZA WOJENNEGO W LESIE SZPĘGAWSKIM”

UWAGA!!!!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA PRAC W RAMACH KONKURSU NA „OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ ZAGOSPODAROWANIA NA TERENIE CMENTARZA WOJENNEGO W LESIE SZPĘGAWSKIM” Zmienia się następujące terminy w ramach konkursu, w następujących punktach regulaminu: Ad. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 4. Termin Konkursu 4.4....

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na wykonanie zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kianalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka, Rokocin, Koteżach".

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 591763-N-2017 Data: 25/09/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Sikorskiego 9, 83200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 562 50 67, e-mail...

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę pomocy dydaktycznych" nr ref. RGM.271.19.2017.AS

Ogłoszenie nr 500036541-N-2017 z dnia 02-10-2017 r. Gmina Starogard Gdański: „Dostawa pomocy dydaktycznych” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Odpowiedzia na zapytania do postępowania przetargowego na wykonanie Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, rokocin,Koteże."

GKI.7013.29.14.2017.MF Starogard Gd. 28.09.2017r. Uczestnicy postepowania przetargowego Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże”. ogłoszenie w biuletynie...

Ogłoszenie o zamówieniu (robota budowlana) dla zadania pn. " Rozbudowa sieci wodociągowej w Janinie"

Ogłoszenie nr 594542-N-2017 z dnia 2017-09-28 r. Gmina Starogard Gdański: Rozbudowa sieci wodociagowej w Janinie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn. „ Przebudowa budynku wielorodzinnego ze zmianą funkcji mieszkaniowej na cele administracyjne (siedzibę urzędu) wraz z rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego przy ul. Sikorskiego w Starogardzie Gdańskim (II etap)

GKI.7013.24.26.2017 Starogard Gdański dnia 26.09.2017r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 26.09.2017 r. o godz. 10:15 w postępowaniu przetargu nieograniczonego , Ogłoszenie...

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu na "Dostawę pomocy dydaktycznych" nr ref. RGM.271.19.2017.AS

Zamawiający - Gmina Starogard Gdański informuje, że w ramach przetargu nieograniczonego na "Dostawę pomocy dydaktycznych": nr ref. RGM.271.19.2017.AS zmianie uległa SIWZ w następującym zakresie: 1. termin składania ofert: Było: 22.09.2017r. godz. 10:00 ( ogłoszenie w BZP nr 588243-N-2017 z dn. 14.09.2017r.), 02.10.2017r. godz. 10:00 ( zmiana...

ODPOWIEDZI NA PYTANIA W RAMACH KONKURSU NA „OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ ZAGOSPODAROWANIA NA TERENIE CMENTARZA WOJENNEGO W LESIE SZPĘGAWSKIM”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA W RAMACH KONKURSU NA „OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ ZAGOSPODAROWANIA NA TERENIE CMENTARZA WOJENNEGO W LESIE SZPĘGAWSKIM” Pytanie 1. Kontaktuję się z Państwem w sprawie konkursu na Opracowanie Koncepcji Architektoniczno - Krajobrazowej Zagospodarowania Na Terenie Cmentarza Wojennego W Lesie...

Zatrzymaj banner przewijany