Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odpowiedź na pytanie do zamówienia na wykonanie roboty pn: "Budowa odwodnienia parkingu wraz z budową wodociągu w Suminie”

GKI.271.9.4.2018.MF Starogard Gd. 11.05.2018r.. Uczestnicy postepowania przetargowego Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Budowa odwodnienia parkingu wraz z budową wodociągu w Suminie” ogłoszenie w biuletynie UZP nr 554764-N-2018 z 08.05.2018r. Gmina Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie...

"Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków"

Ogłoszenie nr 553025-N-2018 z dnia 2018-05-09 r. Gmina Starogard Gdański: "Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 543164-N-2018 na "Termomodernizację budynku przedszkola w Szpęgawsku"

GKI.271.8.2018 Starogard Gdański 09.05.2018r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 543164-N-2018 z dnia 2018-04-11 r. pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Szpęgawsku”. I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67 fax: 58/ 56 246 41 II. Tryb...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1 dla zadania pn. Zaprojektowanie i budowa: - przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka, w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”

Gmina Starogard Gdański prosi o zapoznanie się z wymienionymi niżej dokumentami , opisujacymi przedmiot zamówienia, niezbednymi dla prawidłowego przygotowania oferty 1. Koncepcja zagospodarowania szlaków kajakowych 4. Koncepcja oznakowania 5. Analiza wykonalnosci Kajakiem przez Pomorze 4. Kajakiem przez Pomorze wytyczne wodowanie Powyższe...

ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie roboty pn: "Budowa odwodnienia parkingu wraz z budową wodociągu w Suminie”

Gmina Starogard Gdański: „Budowa odwodnienia parkingu wraz z budową wodociągu w Suminie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Informacja z otwarcia ofert z przetargu na "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Szpęgawsk-Rywałd"

GKI.271.7.2018 Starogard Gdański dnia 04.05.2018r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 04.05.2018r o godz. 10:30 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 547338-N-2018...

Informacja z otwarcia ofert przetargowych dla zadania pn. „Modernizacja ulicy Grabowieckiej w Jabłowie"

GKI.7013.21.2018 Starogard Gdański dnia 30.04.2018r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 30.04.2018 r. o godz. 11:00 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 543808-N-2018...

Informacja z otwarcia ofert z przetargu nr 543164 pn. "Termomodernizacja budynku przedszkola w Szpęgawsku"

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 26.04.2018 r. o godz. 10:30 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 543164-N-2018 z dnia 2018-04-11 r. dla zadania pn. „Termomodernizacja...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Usługę organizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów gimnazjów w zamówieniu wspólnym"" nr ref. RGM.271.6.2018

Na podstawie art. 91 i 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2015r.poz.2164 z późn. zm.) Zamawiający upoważniony - Gmina Starogard Gdański, odłasza nabór najkozystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr. Ref.RGM 271.6.2018 pn."Usługa organizacji wycieczek...

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania do przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Szpęgawsk-Rywałd

Niniejszym Gmina odpowiada na pytania do przetargu nr 547338-N-2018 z dnia 2018-04-18 r ,które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 25.04.2018r. Pytania Wykonawcy: W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym, o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Szpęgawsk Rywałd, zwracam się...

Zatrzymaj banner przewijany