Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin Koteże".

Gmina Starogard Gdański: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty W POSTĘPOWANIU nr 580701 z dnia 31.08.2017r. pn. "Projekt modernizacji ujęcia wody w Kręgu" ”

Starogard Gdański 22.09.2017 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 580701-N-2-17-2017 z dnia 31.08.2017r. pn. „Projekt modernizacja ujęcia wody w Kręgu ” I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67 fax: 58/ 56 246 41 II. Tryb...

Odpowiedzi na pytania (2) dla zadania pn. „ Przebudowa budynku wielorodzinnego ze zmianą funkcji mieszkaniowej na cele administracyjne (siedzibę urzędu) wraz z rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego przy ul. Sikorskiego w Starogardzie Gdańskim (II etap) ”

GKI.7013.24.26.02DS Starogard Gdański, dnia 21.09.2017r. Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Przebudowa budynku wielorodzinnego ze zmianą funkcji mieszkaniowej na cele administracyjne (siedzibę urzędu) wraz z rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego przy ul. Sikorskiego w Starogardzie Gdańskim...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2), Odpowiedzi na pytania (1) dla zadania pn. „ Przebudowa budynku wielorodzinnego ze zmianą funkcji mieszkaniowej na cele administracyjne (siedzibę urzędu) wraz z rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego przy ul. Sikorskiego w Starogardzie Gdańskim (II etap) ”

Ogłoszenie nr 500031841-N-2017 z dnia 21-09-2017 r. Starogard Gdański: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 583062-N-2017 Data: 05/09/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Sikorskiego 9, 83200 Starogard...

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania przetargowego na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże”,

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w postępowaniu przetargowym (ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w biuletynie UZP pod nr 564086-N 2017 z 07.08.2017r.) Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. (58) 56 250 67 fax. (58) 56 246 41 Tryb i przedmiot zamówienia: Rodzaj zamówienia...

Unieważnienie postępowania - Modernizacja drogi transporu rolnego w Linowcu

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 582190-N-2017 z dnia 01.09.2017r. na „Modernizację drogi transportu rolnego w Linowcu” I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67, fax: 58/ 56 246 41 II. Tryb i przedmiot zamówienia: Rodzaj zamówienia - przetarg nieograniczony....

Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja drogi transportu rolnego w Linowcu

Informacja z otwarcia ofert na "Modernizację drogi transportu rolnego w Linowcu " Ogłoszenie nr 582190-N-2017 z dnia 2017.09.01 Informacja na podstawie art. 86.ust. 5, pkt 1-3 - Ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. Ustaw z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami ). Gmina Starogard Gdański przekazuje informację z otwarcia...

Zmiana terminu składania ofert w przetargu na "Dostawę pomocy dydaktycznych" nr ref. RGM.271.19.2017.AS

Opublikowano w BZP - https://bzp.uzp.gov.pl: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer: 588243-N-2017 Data: 14/09/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY: Gmina Starogard Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Sikorskiego 9, 83200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 562 50 67, e-mail starogardgd@ug.pl, faks (058) 562 46 41. Adres...

Mapy w ramach "Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-krajobrazowej zagospodarowania na terenie Cmentarza Wojennego w Lesie Szpęgawskim.

W załaczeniu przedkładamy mapy do celów projektowych na potrzeby "Opracowania koncepcji architektoniczno-krajobrazowej zagospodarowania na terenie Cmentarza Wojennego w Lesie Szpęgawskim".

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr ref. RGM.271.19.2017.AS na "Dostawę pomocy dydaktycznych"

Ogłoszenie nr 588243-N-2017 z dnia 2017-09-14 r. Gmina Starogard Gdański: Dostawa pomocy dydaktycznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii...

Zatrzymaj banner przewijany