Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 523248 Z DNIA 2018.02.26 r w Części I zamówienia na „Termomodernizację budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie”.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 523248 Z DNIA 2018-02-26 r. w Części I zamówienia na „Termomodernizację budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie”. I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67 fax: 58/ 56 246...

Informacja z otwarcia ofert z przetargu nr 523248 z dnia 26.02.2018r na "Termomodernizację budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynkyu świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie"

GKI.271.2.2018 Starogard Gdański dnia 21.03.2018r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 21.03.2018 r. o godz. 10:30 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 523248-N-2018...

Informacja z dnia otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na "Dostawę pomocy dydaktycznych" Nr ref. RGM.271.3.2018

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm. ) Zamawiający - Gmina Starogard Gdański, przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref. RGM.271.3.2018, pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych”: ...

Informacja z otwarcia ofert z przetargu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitranej w m. Dąbrówka , Rokocin ,Koteże

GKI.7013.29.i.3.2018 MF Starogard Gdański dnia 14.03.2018r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 14.03.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr...

Ogłoszenie o zamówieniu:Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Suminie oraz budynku komunalnego w Nowej Wsi Rzecznej

Ogłoszenie nr 527660-N-2018 z dnia 2018-03-07 r. Gmina Starogard Gdański: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Suminie oraz budynku komunalnego w Nowej Wsi Rzecznej. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże gm. Starogard Gd.

Gmina Starogard Gdański: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże gm. Starogard Gd. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę pomocy dydaktycznych" nr ref. RGM.271.3.2018

Ogłoszenie nr 527089-N-2018 z dnia 2018-03-06 r. Gmina Starogard Gdański: „Dostawa pomocy dydaktycznych” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pn. Termomodernizacja budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie

Zamawiajacy informuje o zmianie ogłoszenia nr 523248-N-2018 z dnia 26.02.2018r dotyczącego ogłoszenia o zamówieniu pn "Termomodernizacja budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie" Zmianie ulegają następujące zapisy w SIWZ: I. W §8 ust.3 dodano pkt 3.7, dotyczący wymagania od Wykonawcy dodatkowego...

Zawiadomienie o unieważnieniu post. przetarg. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonywaniem zadania pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie .

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w postępowaniu przetargowym (ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w biuletynie UZP pod nr Dotyczy; postępowania przetargowego nr 518 888-N-2018 z dnia 15.02.2018 r. I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. (58) 56 250 67 fax. (58) 56 246 41 Tryb...

Zawiadomienie o unieważnieniu post. przetarg. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w części 2 zamówienia nad wykonywaniem zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka, Rokocin, Koteże"

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w postępowaniu przetargowym dotyczącym części 2 zamówienia (ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w biuletynie UZP pod nr Dotyczy; postępowania przetargowego nr 513 884-N-2018 z dnia 05.02.2018r. I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel....

Zatrzymaj banner przewijany