Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OgłosOdpowiedzi na pytania dotyczące: Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-krajobrazowej na terenie Cmentarza Wojennego w Lesie Szpęgawskim.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi mapy do celów projektowych w ramach "Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-krajobrazowej na terenie Cmentarza Wojennego w Lesie Szpęgawskim" informuję, że mapa zostanie zamieszczona na stronach internetowych z niewielkim opóźnieniem - dnia 14.09.2017r. Za utrudnienia przepraszamy....

Informacja z otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej pn. " Projekt modernizacji ujęcia wody w Kręgu "

Informacja z otwarcia ofert na „ Projekt modernizacji ujęcia wody w Kręgu ”, Ogłoszenie nr 580701-N-2017 z dnia 2017-08-31r. Starogard Gdański dnia 11.09.2017r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański...

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (1) dla zadania pn. „ Przebudowa budynku wielorodzinnego ze zmianą funkcji mieszkaniowej na cele administracyjne (siedzibę urzędu) wraz z rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego przy ul. Sikorskiego w Starogardzie Gdańskim (II etap) ”

Gmina Starogard Gdański, dla zadania pn. „ Przebudowa budynku wielorodzinnego ze zmianą funkcji mieszkaniowej na cele administracyjne (siedzibę urzędu) wraz z rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego przy ul. Sikorskiego w Starogardzie Gdańskim (II etap) ” zmienia zapisy SIWZ oraz treść Ogłoszenia o Zamówieniu....

Ogłoszenie Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-krajobrazowej na terenie Cmentarza Wojennego w Lesie Szpęgawskim.

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ ZAGOSPODAROWANIA NA TERENIE CMENTARZA WOJENNEGO W LESIE SZPĘGAWSKIM. (Wartość konkursu nie przekracza równowartości kwoty 30.000 EURO) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Informacje o organizatorze Konkursu Organizatorem Konkursu jest: Partnerstwo składające...

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „ Przebudowa budynku wielorodzinnego ze zmianą funkcji mieszkaniowej na cele administracyjne (siedzibę urzędu) wraz z rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego przy ul. Sikorskiego w Starogardzie Gdańskim (II etap) ”

Ogłoszenie nr 583062-N-2017 z dnia 2017-09-05 r. Gmina Starogard Gdański: „ Przebudowa budynku wielorodzinnego ze zmianą funkcji mieszkaniowej na cele administracyjne (siedzibę urzędu) wraz z rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego przy ul. Sikorskiego w Starogardzie Gdańskim (II etap) ” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania RGM.271.18.2017.BSz na Dostawę pomocy dydaktycznych

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Dostawa pomocy dydaktycznych” Działając na podstawie art. 92 oraz art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ) zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający - Gmina Starogard...

Modernizacja drogi transpotru rolnego w Linowcu - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie nr 582190-N-2017 z dnia 2017-09-01 r. Gmina Starogard Gdański: Modernizacja drogi transportu rolnego w Linowcu, gm. Starogard Gdański OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Projekt modernizacji ujęcia wody w Kręgu".

Gmina Starogard Gdański: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Projekt modernizacji ujęcia wody w Kręgu. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr OZS.4464.3.2.2017 na Dowożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Starogard Gdański do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim w roku szkolnym 2017/2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr OZS.4464.3.2.2017 na Dowożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Starogard Gdański do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim w roku szkolnym 2017/2018 Działając na podstawie art. 91 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 24aa...

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu zamówienia publicznego nr ref. RGM.271.18.2017.BSz na "Dostawę pomocy dydaktycznych"

Działając na podstawie art. 91 oraz art. 92, w związku z art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm. ) zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający - Gmina Starogard Gdański, przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu zamówienia...

Zatrzymaj banner przewijany