Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu: Termomodernizacja budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie

Ogłoszenie nr 523248-N-2018 z dnia 2018-02-26 r. Gmina Starogard Gdański: Termomodernizacja budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Unieważnienie postępowania Nr ref. RGM.271.1.2018.AS na "Dostawę pomocy dydaktycznych"

Ogłoszenie nr 500041177-N-2018 z dnia 26-02-2018 r. Gmina Starogard Gdański: „Dostawa pomocy dydaktycznych” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post. ptarg. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonywaniem zadania pn. Rozbudowa oczyszczlni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudowąą sieci kan. sanit. w miejscowości Dąbrówka Rokocin Koteże w cz. 2 zamówienia

GKI7013.29i.9.2018.MF Starogard Gdański 23.02.2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w post. przetargowym nr 513884-N-2017 z dnia 05.02.2017r. pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonywaniem zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości...

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonywaniem zadania pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie .

GKI.7013.29.i.10.2018MF Starogard Gdański dnia 23.02.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 23.02.2018 r. o godz. 10:30 w postępowaniu przetargu nieograniczonego...

Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie gm. Starogard gd.

Gmina Starogard Gdański: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jabłowie gm. Starogard Gd. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w części 1 zamówienia nad wykonywaniem zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kianalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka, Rokocin, Koteżach".

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w postępowaniu przetargowym dotyczącym części 1 zamówienia (ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w biuletynie UZP pod nr Dotyczy; postępowania przetargowego nr 513 884-N-2018 z dnia 05.02.2018r. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. (58)...

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonywaniem zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kianalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka, Rokocin, Koteżach".

GKI.7013.29.i.3.2018MF Starogard Gdański dnia 13.02.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 13.02.2018 r. o godz. 10:30 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr...

Ogłoszenie o zamówieniu na : Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn; „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże.”

Gmina Starogard Gdański: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn; „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże.” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post. przeterg. nr 634623-N-2017 z dnia 21.12.2017r. pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sannitarnej w m. Dąbrówka, Rokocin, koteże"

GKI7013.29.10.2018.MF Starogard Gdański 30.01.2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w post. przetargowym nr 634623-N-2017 z dnia 21.12.2017r. pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże” w części 1 dotyczącej...

Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert przetargowych dla zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dabrówka, Rokocin, koteże"

GKI.7013.29.5a.2018 Starogard Gdański dnia 29.01.2018r. Sprostowanie do ; Informacji na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) - ID wiadomości 405956 Gmina Starogard Gdański w przekazanej informacje z otwarcia ofert w dniu 10.10.2018 r. o godz. 10:30 w postępowaniu...

Zatrzymaj banner przewijany