Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania pn. Zaprojektowanie i budowa: - przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka, w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”

Ogłoszenie nr 530112-N-2018 z dnia 2018-04-24 r. Gmina Starogard Gdański: Zaprojektowanie i budowa: - przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka, w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post. przetarg. na wyk. zadania pn; "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin"

GKI. 271.2.2.5.2018.MF Starogard Gdański 20.04.2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postepowaniu przetargowym nr 542050 z dnia 09.04.2018r. na wykonanie zadania pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin„ I. Zamawiający:...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę "Ciągnik z oprzyrządowaniem do piaskowania i odśnieżania"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 536386-N-2018 z dnia 2018-03-26r Na dostawę pn. „Ciągnik z oprzyrządowaniem do piaskowania i odśnieżania” I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67 fax: 58/ 56 246 41 II. Tryb i przedmiot zamówienia: Zamawiający...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na pełnienie funkcji inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Suminie oraz budynku komunalnego w Nowej Wsi Rzecznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 537590-N-2018 z dnia 2018-03-28 r Na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Suminie oraz budynku komunalnego w Nowej Wsi Rzecznej”. I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post. na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku przedszkola w Szpęgawsku i budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 537057-N-2018 z dnia 2018-03-27 r. Na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie”. I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego...

Ogłoszenie o zamówieniu na "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Szpęgawsk-Rywałd"

Ogłoszenie nr 547338-N-2018 z dnia 2018-04-18 r. Gmina Starogard Gdański: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Szpęgawsk-Rywałd OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wyk. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin.

GKI.271.2.2.4.2018 MF Starogard Gdański dnia 17.04.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 17.04.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr...

Informacja z dnia otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr.RGM.271.6.2018

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów gimnazjów w zamówieniu wspólnym" RGM. 271.6.2018 Starogard Gdański, dn. 16.04.2018r. INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych...

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli”

RGM. 271.4.2018 Starogard Gdański, dn. 16.04.2018r. INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli” Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm. ) Zamawiający...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post. przetarg. na wyk. zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin"

GKI. 271.2.1.10.2018.MF Starogard Gdański 16.04.2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postepowaniu przetargowym nr 534582-N-2018 z dnia 21.03.2018r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin” I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard...

Zatrzymaj banner przewijany