Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania pn. " Modernizacja ul. Grabowieckiej w Jabłowie"

Ogłoszenie nr 543808-N-2018 z dnia 2018-04-13 r. Gmina Starogard Gdański: Modernizacja ul. Grabowieckiej w Jabłowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze...

Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert w post. przetarg. na wyk. zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin"

GKI.271.2.1.8.2018 MF Starogard Gdański dnia 11.04.2018r. Sprostowanie do informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje sprostowanie do informacji z dnia 05.04.2018r. z otwarcia ofert w dniu 05.04.2018 r. o godz....

Ogłoszenie o zamówieniu "Termomodernizacja budynku przedszkola w Szpegawsku"

Ogłoszenie nr 543164-N-2018 z dnia 2018-04-11 r. Gmina Starogard Gdański: Termomodernizacja budynku przedszkola w Szpęgawsku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Unieważnienie postępowania przetargowego nr 536246 z dnia 26.03.2018r na "Termomoderznizację budynku przedszkola w Szpęgawsku"

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 536246-N-2018 z dnia 2018-03-26 r. na „Termomodernizację budynku przedszkola w Szpęgawsku I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67 fax: 58/ 56 246 41 II. Tryb i przedmiot zamówienia: Rodzaj zamówienia-przetarg nieograniczony....

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 527660 na "Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Suminie oraz budynku komunalnnego w Nowej Wsi Rzecznej"

Wójt GminyZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 527660-N-2018 z dnia 2018-03-07. pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Suminie oraz budynku komunalnego w Nowej Wsi Rzecznej”. I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67 fax:...

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 523248 na "Termomodernizację budynku przedszkola w Szpęgawsku i budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 523248-N-2018 z dnia 2018-02-26 r. pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie”. I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67 fax: 58/ 56 246...

Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin gm. Starogard Gd."

Gmina Starogard Gdański: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin gm. Starogard Gd. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Suminie oraz budynku komunalnego w Nowej Wsi Rzecznej

Zamawiający informuje o uzupełnieniu adresu firmy Wykonawcy nr 3 w ogłoszeniu informacji z otwarcia ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Suminie oraz budynku komunalnego w Nowej Wsi Rzecznej z dnia 06.04.2018r. Ogłoszenie w załączeniu. Wójt Gminy Stanisław...

Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad termomodernizacją budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie

Zamawiający informuje o uzupełnieniu adresu firmy Wykonawcy nr 3 w ogłoszeniu informacji z otwarcia ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad termomodernizacją budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie z dnia 06.04.2018r. Ogłoszenie w załączeniu. Wójt Gminy Stanisław Połom...

Odpowiedzi nr 2 na pytania Wykonawców w ramach zamówienia "Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli"

Nr postępowania: RGM.271.4.2018 Starogard Gdański 2018-04-06 Wykonawcy w postępowaniu „Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli” Dotyczy: odpowiedzi na pytania 2 do przetargu na „Dostawę pomocy dydaktycznych dla przedszkoli”. Wpłynęły następujące zapytania od Wykonawców w zakresie przetargu na „Dostawę...

Zatrzymaj banner przewijany