Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Dowożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Starogard Gdański do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim w roku szkolnym 2017/2018”

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Dowożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Starogard Gdański do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim w roku szkolnym 2017/2018” Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień...

Ogłoszenie o wyborze oferty - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji drogi transportu rolnego w Linowcu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 558019-N-2017 z dnia 26.07.2017r. Na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem Modernizacji drogi transportu rolnego w Linowcu” I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67, fax: 58/...

Unieważnienie postępowania - Modernizacja drogi transporu rolnego w Linowcu

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 557166-N-2017 z dnia 25.07.2017r. na „Modernizację drogi transportu rolnego w Linowcu” I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67, fax: 58/ 56 246 41 II. Tryb i przedmiot zamówienia: Rodzaj zamówienia - przetarg nieograniczony....

Informacja z otwarcia ofert w post. nr 564086 na Robudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji Sanitarnej w m. Dąbrówka,Rokocin, Koteże

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 23.08.2017 r. o godz. 10:30 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 564086 z dnia 2017-08-07 dla zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 562797 na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem adaptacji cz. budynku poszkolnego na punkt przedszk. w Koteżach

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 562797 z dnia 2017-08-03 r. Na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem Adaptacji części budynku poszkolnego na punkt przedszkolny w Koteżach” I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56...

Ogłoszenie o sprostowaniu omyłki w piśmie odpowiedajacym na zapytania do ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie zadania pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże.

GKI.7013.29.2.2017.MF Starogard Gd. 21.08.2017r. Uczestnicy postepowania przetargowego Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże” - ogłoszenie w biuletynie...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 553204 na "Adaptację części budynku poszkolnego na punkt przedszkolny w Koteżach"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 553204 z dnia 2017-07-18 pn. „Adaptacja części budynku poszkolnego na punkt przedszkolny w Koteżach” I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67 fax: 58/ 56 246 41 II. Tryb i przedmiot zamówienia: Zamawiający...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr sprawy OZS.4464.3.2.2017 na Dowożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Starogard Gd. do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gd. w roku szkolnym 2017/2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr sprawy OZS.4464.3.2.2017 na Dowożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Starogard Gd. do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gd. w roku szkolnym 2017/2018 Gmina Starogard Gdański: Dowożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Starogard Gdański do Specjalnego...

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Dostawa pomocy dydaktycznych”

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Dostawa pomocy dydaktycznych” Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm. ) Zamawiający - Gmina Starogard Gdański, przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr 558517 na "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Brzeźnie Wielkim"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 558517 - 2017 z 2017-07-26 r. Na „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Brzeźnie Wielkim I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67 fax: 58/ 56 246 41 II. Tryb i przedmiot zamówienia: Zamawiający...

Zatrzymaj banner przewijany