Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post przeterg. nr 634623 N-2017 z dnia 21.12.2017r. pn "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dabrówka , Rokocin,Koteże '

GKI7013.29.9.2018.MF Starogard Gdański 26.01.2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w post. przetargowym nr 634623-N-2017 z dnia 21.12.2017r. pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże” w części 2 i 3...

Informacja z dnia otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na "Dostawę pomocy dydaktycznych"

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm. ) Zamawiający upoważniony - Gmina Starogard Gdański, przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref. RGM.271.1.2018.AS, pn. „Dostawa...

Informacja z otwarcia ofert przetargowych dla zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże”

GKI.7013.29.5.2018 Starogard Gdański dnia 10.01.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 10.10.2018 r. o godz. 10:30 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Dostawę pomocy dydaktycznych" - nr ref. RGM.271.1.2018.AS

Ogłoszenie www.bzp.uzp.gov.pl nr 500128-N-2018 z dnia 2018-01-02 r. Gmina Starogard Gdański: „Dostawa pomocy dydaktycznych” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kianalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka, Rokocin, Koteżach".

Gmina Starogard Gdański: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę podzespołów komputerowych, drukarek i urządzeń serwerowych

Starogard Gdański, 2017-12-06 Urząd Gminy ul. Sikorskiego9 83-200 Starogard Gdański INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę podzespołów komputerowych, drukarek i urządzeń serwerowych w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 05.12.2017 r. Działając...

Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania przetargowego na wykonanie zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kianalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka, Rokocin, Koteżach" w częsci dot. części 1. zamówienia

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w postępowaniu przetargowym (ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w biuletynie UZP pod nr Dotyczy; postępowania przetargowego nr 591763-N-2017 z dnia 25.09.2017r. dotyczącym części 1 zamówienia Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. (58)...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę podzespołów komputerowych, drukarek i urządzeń serwerowych

WÓJT GMINY STAROGARD GD. Zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę podzespołów komputerowych, drukarek i urządzeń serwerowych Nazwa i adres zamawiającego. Gmina Starogard Gdański 83-200 Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9 Określenia trybu zamówienia. Przetarg nieograniczony ...

Zatrzymaj banner przewijany