Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o uniewaznieniu postepowania przetargowego na wykonanie zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kianalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka, Rokocin, Koteżach". w częsci dot. części. 2 i 3 zamówienia

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w postępowaniu przetargowym (ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w biuletynie UZP pod nr Dotyczy; postępowania przetargowego nr 591763-N-2017 z dnia 25.09.2017r. dotyczącym części 2 i 3 zamówienia Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel....

Sprostowanie omyłki w wezwaniu do przedłuzenia terminu zwiazania z ofertą w postępowaniu przetargowym , prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego , którego przedmiotem jest zadanie: pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże” dot. cz. 1 zamówienia

GKI 7013.29.23b.2017.MF Starogard Gdański, dnia 22.11.2017r. Wykonawcy biorący udział w postepowaniu Dotyczy; postępowania przetargowego nr nr 591763-N-2017 z dnia 25.09.2017r. na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka,...

Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 591763 z dnia 2017-09-25 dla zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże”

GKI 7013.29.23.2017.MF Starogard Gdański, dnia 21.11.2017r. Wykonawcy biorący udział w postepowaniu Dotyczy; postępowania przetargowego nr nr 591763-N-2017 z dnia 25.09.2017r. na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka,...

Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn. " Rozbudowa sieci wodociagowej w Janinie"

GKI.7013.6.29.2017/WO Starogard Gdański, 2017-11-14 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr GKI.7013.6.29.2017 na wykonanie zadania pn. „ Rozbudowa sieci wodociągowej w Janinie ” Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego (Ogłoszenie...

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ ZAGOSPODAROWANIA NA TERENIE CMENTARZA WOJENNEGO W LESIE SZPĘGAWSKIM

Starogard Gdański, dnia 2017-11-10 r. INFORMACJA DOT. ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ ZAGOSPODAROWANIA NA TERENIE CMENTARZA WOJENNEGO W LESIE SZPĘGAWSKIM W dniu 2017-11-10 Komisja Konkursowa dokonała podsumowania punktacji przyznanej konkretnym pracom, podliczenia głosów publiczności...

Informacja z otwarcia ofert w post. ptrzeterg. 591763 z 26-09.2017r. dot. zadania pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowośći Dąbrówka Rokocin, Koteże"

GKI.7013.29.19.2017 Starogard Gdański dnia 24.10.2017r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 24.10.2017 r. o godz. 10:30 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr...

ogłoszenie II o zmianie treśći SIWZ w post. o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kianalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka, Rokocin, Koteżach".

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ w post. o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże” GKI.7013.29.18.2017.MF Starogard Gd. 19.10.2017r. Uczestnicy postepowania przetargowego Dotyczy;...

Zatrzymaj banner przewijany