Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia ofert, usługa, zadanie pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad modernizacją drogi transportu rolnego w Linowcu”; Ogłoszenie nr 558019- N-2017 z dnia 26.07.2017r.

Informacja z otwarcia ofert na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad modernizacją drogi transportu rolnego w Linowcu”; Ogłoszenie nr 558019- N-2017 z dnia 26.07.2017r. Starogard Gdański dnia 11.08.2017r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z...

Informacja z otwarcia ofert, robota budowlana, zadanie pn. „Modernizacja drogi transportu rolnego w Linowcu”; Ogłoszenie nr 557166- N-2017 z dnia 25.07.2017-r.

Informacja z otwarcia ofert na „Modernizacja drogi transportu rolnego w Linowcu”; Ogłoszenie nr 557166- N-2017 z dnia 25.07.2017-r. Starogard Gdański dnia 11.08.2017r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard...

Informacja z otwarcia ofert z przetargu nr 562797 na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wyk. adaptacji cz. bud.poszkolnego na pkt przedszkolny w Koteżach

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 11.08.2017r o godz. 10:15 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 562797 z dnia 2017-08-03 r. na „Pełnienie funkcji Inspektora...

Odpowiedzi dla postępowania, usługa, pn. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad modernizacją drogi transportu rolnego w Linowcu

GKI.7013.08.01.US Starogard Gdański, dnia 09.08.2017r. Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji drogi transportu rolnego w Linowcu”, Ogłoszenie nr 558019-N- 2017 z dnia 2017-07-26 r. Gmina Starogard Gdański w odpowiedzi...

Odpowiedzi na zapytanie do ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin Koteże".

GKI.7013.29.1.2017.MF Starogard Gd. 09.08.2017r. Uczestnicy postepowania przetargowego Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Modernizację ujęcia wody w Suminie gm. Starogard Gd.” ogłoszenie w biuletynie UZP nr 564086-N-2017 z 07.08.2017r. Gmina Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie Gd ul....

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin Koteże".

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Regionalny Program Operacyjny Województwa...

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nr 558517 na "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociagowej w Brzeźnie Wielkim"

GKI.7011.58.2017 Starogard Gdański dnia 04.08.2017r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 04.08.2017r o godz. 10:15 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 558517...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr RGM.271.18.2017.BSz na Dostawę pomocy dydaktycznych

Ogłoszenie nr 563349-N-2017 z dnia 2017-08-03 r. Gmina Starogard Gdański: Dostawa pomocy dydaktycznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii...

Ogłoszenie o zamówieniu na pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem "Adaptacji części budynku poszkolnego na punkt przedszkolny w Koteżach"

Ogłoszenie nr 562797-N-2017 z dnia 2017-08-03 r. Gmina Starogard Gdański: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem „Adaptacji części budynku poszkolnego na punkt przedszkolny w Koteżach” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

Informacja z otwarcia ofert z przetargu nr 553204 na "Adaptację części budynku poszkolnego na punkt przedszkolny w Koteżach"

GKI.7013.27.2017 Starogard Gdański dnia 03.08.2017r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 03.08.2017 r. o godz. 10:15 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 553204...

Zatrzymaj banner przewijany