Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Suminie oraz budynku komunalnego w Nowej Wsi Rzecznej.

GKI.271.6.2018 Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 06.04.2018r o godz. 10:40 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 537590-N-2018 z dnia 2018-03-28 r. na „Pełnienie...

Informacja z otwarcia ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad termomodernizacją budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie

GKI.271.5.2018 Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 06.04.2018r o godz. 10:30 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 537057-N-2018 z dnia 2018-03-27 r. na „Pełnienie...

Ogłoszenie o zamówieniu na "USŁUGĘ ORGANIZACJI WYCIECZEK EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ZAMÓWIENIU WSPÓLNYM" NUMER REF. RGM.271.6.2018

Ogłoszenie nr 540805-N-2018 z dnia 2018-04-05 r. Gmina Starogard Gdański: "Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów gimnazjów w zamówieniu wspólnym " OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na wyk. zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin"

GKI.271.2.1.6.2018 MF Starogard Gdański dnia 05.04.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 05.04.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr...

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA I ODRZUCENIU OFERTY NA „USŁUGĘ ORGANIZACJI WYCIECZEK EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJOW W ZAMÓWIENIU WSPÓLNYM”

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA I ODRZUCENIU OFERTY NA „USŁUGĘ ORGANIZACJI WYCIECZEK EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJOW W ZAMÓWIENIU WSPÓLNYM” Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm. ) –...

Informacja z otwarcia ofert z przetargu nr 536386 na dostawę pn "Ciągnik z oprzyrządowaniem do piaskowania i odśnieżania".

GKI.271.4.2018 Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 05.04.2018 r. o godz. 10:30 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 536386-N-2018 z dnia 2018-03-26 r na dostawę...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na przetarg na "Dostawę pomocy dydaktycznych dla przedszkoli"

Ogłoszenie nr 500072545-N-2018 z dnia 05-04-2018 r. Starogard Gdański: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 537553-N-2018 Data: 28/03/2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Sikorskiego 9, 83200 Starogard...

Odpowiedzi na pytania Wykonawców w ramach zamówienia "Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli"

Nr postępowania: RGM.271.4.2018 Starogard Gdański 2018-04-04 Wykonawcy w postępowaniu „Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli” Do dnia 04.04.2018r. wpłynęły następujące zapytania od Wykonawców. Poniżej każdego pytania Gmina Starogard Gdański udziela odpowiedzi. Pytanie 1: Zwracam się z zapytaniem do części...

informacja o zminie do SIWZ-w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin. Dotyczy zamówienia publicznego nr 534582-N-2018 z dnia 2018-03-21 r

GKI.271.2.1.5.2018 MF Starogard Gd. 29.03.2018r. Zmiana do SIWZ-w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin. Dotyczy zamówienia publicznego nr 534582-N-2018 z dnia 2018-03-21 r . na wykonanie zadania pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin. Zamawiający...

Zmiana do SIWZ-w przetargu na Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Suminie i budynku komunalnego w Nowej Wsi Rzecznej

Dotyczy zamówienia publicznego nr 537590-N-2018 z dnia 2018-03-28 r na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Suminie oraz budynku komunalnego w Nowej Wsi Rzecznej. Zamawiający informuje o poprawieniu omyłki w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia...

Zatrzymaj banner przewijany