Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie IV o zmianie ogłoszenia na wykonanie zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kianalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka, Rokocin, Koteżach".

Starogard Gdański: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 591763-N-2017 Data: 25/09/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Sikorskiego 9, 83200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel....

Ogłoszenie o wyborze oferty dla zadania pn. „ Przebudowa budynku wielorodzinnego ze zmianą funkcji mieszkaniowej na cele administracyjne (siedzibę urzędu) wraz z rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego przy ul. Sikorskiego w Starogardzie Gdańskim (II etap)"

GKI.7013.24.26.2017/WO Starogard Gdański, 2017-10-17 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr GKI.7013.24.26.2017 na wykonanie zadania pn. „ Przebudowa budynku wielorodzinnego ze zmianą funkcji mieszkaniowej na cele administracyjne (siedzibę urzędu) wraz z rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego...

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ w post. o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże”

GKI.7013.29.17.2017.MF Starogard Gd. 17.10.2017r. Uczestnicy postepowania przetargowego Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże”. ogłoszenie w biuletynie...

Informacja z otwarcia ofert, dla zadania pn. " Rozbudowa sieci wodociągowej w Janinie "

GKI.7013.6.29.2017/OO Starogard Gdański dnia 16.10.2017r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 16.10.2017 r. o godz. 10:15 w postępowaniu przetargu nieograniczonego , Ogłoszenie...

Ogłoszenie o III zmianie ogłoszenia na wykonanie zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kianalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka, Rokocin, Koteżach".

Ogłoszenie nr 500043555-N-2017 z dnia 16-10-2017 r. Starogard Gdański: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 591763-N-2017 Data: 25/09/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Sikorskiego 9, 83200 Starogard...

Odpowiedzi na zapytania dot. ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wyk. " Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże rokocinie

GKI.7013.29.16.2017.MF Starogard Gd. 12.10.2017r. Uczestnicy postepowania przetargowego Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże”. ogłoszenie w biuletynie...

Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Grupy Zakupowej Gminy Starogard Gdański

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady...

Zatrzymaj banner przewijany