Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odpowiedzi na zapytanie dot. post. przeterg. o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin" ogł. w biulet. UZP nr 534582-N-2018 z 21.03.2018r.

GKI.271.2.1.4.2018.MF Starogard Gd. 29.03.2018r.. Uczestnicy postepowania przetargowego Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin” ogłoszenie w biuletynie UZP nr 534582-N-2018 z 21.03.2018r. Gmina Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie Gd...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnieszych ofert w post. przetarg nr 527389-N-2018 z 06.03.2018 na pełnienie funkcji inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonywaniem zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dabrówka, Rokocin, Koteże"

GKI7013.29i.8.2018.MF Starogard Gdański 28.03.2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w post. przetargowym nr 527389-N-2018 z dnia 06.03.2018r. pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonywaniem zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości...

Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę pomocy dydaktycznych dla przedszkoli" nr ref. RGM.271.4.2018

Ogłoszenie nr 537553-N-2018 z dnia 2018-03-28 r. Gmina Starogard Gdański: „Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę :Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Suminie oraz budynku komunalnego w Nowej Wsi Rzecznej

Ogłoszenie nr 537590-N-2018 z dnia 2018-03-28 r. Gmina Starogard Gdański: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem: „Termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Suminie oraz budynku komunalnego w Nowej Wsi Rzecznej” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie...

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę :Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynlku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie

Ogłoszenie nr 537057-N-2018 z dnia 2018-03-27 r. Gmina Starogard Gdański: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem: „Termomodernizacji budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Dostawę pomocy dydaktycznych" nr ref. RGM.271.3.2018

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, 3 i 7, w związku z art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm. ) zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający - Gmina Starogard Gdański, przekazuje następujące informacje w sprawie: Wybór najkorzystniejszej oferty: Punktacja...

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę: :"Ciągnik z oprzyrządowaniem do piaskowania i odśnieżania"

Ogłoszenie nr 536386-N-2018 z dnia 2018-03-26 r. Gmina Starogard Gdański: Ciągnik z oprzyrządowaniem do piaskowania i odśnieżania OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA "USŁUGĘ ORGANIZACJI WYCIECZEK EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ZAMÓWIENIU WSPÓLNYM" NUMER REF. RGM.271.5.2018

Ogłoszenie nr 535870-N-2018 z dnia 2018-03-26 r. Gmina Starogard Gdański: "Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów gimnazjów w zamówieniu wspólnym " OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Ogłoszenie o zamówieniu "Termomodernizacja budynku przedszkola w Szpęgawsku"

Ogłoszenie nr 536246-N-2018 z dnia 2018-03-26 r. Gmina Starogard Gdański: Termomodernizacja budynku przedszkola w Szpęgawsku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na wyk. zadania pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Suminie oraz budynku komunalnego w Nowej Wsi Rzecznej.

GKI.271.1.2018 Starogard Gdański dnia 23.03.2018r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 23.03.2018 r. o godz. 10:30 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 527660-N-2018...

Zatrzymaj banner przewijany