Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia ofert w postepowaniu przetargowym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. "Modernizacja ujęcia wody w Suminie gm. Starogard Gd.

GKI 7013.1/28.2.17.MF Starogard Gd. 23.06.2017r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert – w dniu 23.06.2017 r. o godz. 9:30 w postępowaniu przetargu nieograniczonego...

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ref. RGM.271.6.2017.MFCh na "Usługę organizacji i przeprowadzenia kursu pedagogiki przedszkolnej Montessori w zamówieniu wspólnym"

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA I ODRZUCENIU OFERTY NA „USŁUGĘ ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA KURSU PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ MONTESSORI W ZAMÓWIENIU WSPÓLNYM” Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn....

Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. "Modernizacja ujęcia wody w Suminie gm. Starogard Gd.

Gmina Starogard Gdański: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na wykonywaniem zadanioa pn; „Modernizacja ujęcia wody w Suminie gm. Starogard Gd." OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym Nr ref. RGM.271.11.2017.AS

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NR REF. RGM.271.11.2017.AS NA „ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU NA TERENIE GMINY STAROGARD GDAŃSKI” I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67 fax: 58/ 56 246 41 II. Tryb i przedmiot zamówienia: Postępowanie...

Informacje z dnia otwarcia ofert w postępowaniu Nr RGM.271.6.2017.MFCh na "Usługę organizacji i przeprowadzenia kursu pedagogiki przedszkolnej Montessori w zamówieniu wspólnym"

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Usługa organizacji i przeprowadzenia kursu pedagogiki przedszkolnej Montessori w zamówieniu wspólnym” Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm....

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 520520 na Pełnienie funkcji inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem adaptacji świetlicy wiejskiej na pkt przedszkolny w Nowej Wsi Rzecznej

Starogard Gdański 09.06.2017r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 520520 - 2017 z 2017-05-31 r. Na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem adaptacji świetlicy wiejskiej na punkt przedszkolny w Nowej Wsi Rzecznej”. I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200...

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie modernizacji ujęcia wody w Suminie gm. Starogard Gd.

Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gd tel centrala (058) 562 50 67 fax:(058) 562 46 41 www.ugstarogard.pl e-mail: firgon@ugstarogard.pl _ GKI 7013.28.4.17.MF Starogard Gd. 09.06.2017r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy z z dnia 29.stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych....

Informacje z dnia otwarcia ofert w postępowaniu Nr RGM.271.11.2017.AS na "Świadczenie usługi dostępu do internetu na terenie Gminy Starogard Gdański"

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający - Gmina Starogard Gdański, zamieszcza informacje z dnia otwarcia ofert w zamówieniu publicznym, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ref. RGM.271.11.2017.AS na "Świadczenie...

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr 520520 pn. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwesrtorskiego na wykonaniem adaptacji świetlicy wiejskiej na punkt przedszkolny w Nowej Wsi Rzecznej"

GKI.7011.27.2017 Starogard Gdański dnia 08.06.2017r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 08.06.2017r o godz. 10:15 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 520520...

Zatrzymaj banner przewijany