Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o sprostowaniu omyłki w piśmie odpowiedajacym na zapytania do ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie zadania pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże.

GKI.7013.29.2.2017.MF Starogard Gd. 21.08.2017r. Uczestnicy postepowania przetargowego Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże” - ogłoszenie w biuletynie...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 553204 na "Adaptację części budynku poszkolnego na punkt przedszkolny w Koteżach"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 553204 z dnia 2017-07-18 pn. „Adaptacja części budynku poszkolnego na punkt przedszkolny w Koteżach” I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67 fax: 58/ 56 246 41 II. Tryb i przedmiot zamówienia: Zamawiający...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr sprawy OZS.4464.3.2.2017 na Dowożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Starogard Gd. do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gd. w roku szkolnym 2017/2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr sprawy OZS.4464.3.2.2017 na Dowożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Starogard Gd. do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gd. w roku szkolnym 2017/2018 Gmina Starogard Gdański: Dowożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Starogard Gdański do Specjalnego...

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Dostawa pomocy dydaktycznych”

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Dostawa pomocy dydaktycznych” Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm. ) Zamawiający - Gmina Starogard Gdański, przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr 558517 na "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Brzeźnie Wielkim"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 558517 - 2017 z 2017-07-26 r. Na „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Brzeźnie Wielkim I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67 fax: 58/ 56 246 41 II. Tryb i przedmiot zamówienia: Zamawiający...

Informacja z otwarcia ofert, usługa, zadanie pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad modernizacją drogi transportu rolnego w Linowcu”; Ogłoszenie nr 558019- N-2017 z dnia 26.07.2017r.

Informacja z otwarcia ofert na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad modernizacją drogi transportu rolnego w Linowcu”; Ogłoszenie nr 558019- N-2017 z dnia 26.07.2017r. Starogard Gdański dnia 11.08.2017r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z...

Informacja z otwarcia ofert, robota budowlana, zadanie pn. „Modernizacja drogi transportu rolnego w Linowcu”; Ogłoszenie nr 557166- N-2017 z dnia 25.07.2017-r.

Informacja z otwarcia ofert na „Modernizacja drogi transportu rolnego w Linowcu”; Ogłoszenie nr 557166- N-2017 z dnia 25.07.2017-r. Starogard Gdański dnia 11.08.2017r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard...

Informacja z otwarcia ofert z przetargu nr 562797 na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wyk. adaptacji cz. bud.poszkolnego na pkt przedszkolny w Koteżach

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 11.08.2017r o godz. 10:15 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 562797 z dnia 2017-08-03 r. na „Pełnienie funkcji Inspektora...

Odpowiedzi dla postępowania, usługa, pn. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad modernizacją drogi transportu rolnego w Linowcu

GKI.7013.08.01.US Starogard Gdański, dnia 09.08.2017r. Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji drogi transportu rolnego w Linowcu”, Ogłoszenie nr 558019-N- 2017 z dnia 2017-07-26 r. Gmina Starogard Gdański w odpowiedzi...

Odpowiedzi na zapytanie do ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin Koteże".

GKI.7013.29.1.2017.MF Starogard Gd. 09.08.2017r. Uczestnicy postepowania przetargowego Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Modernizację ujęcia wody w Suminie gm. Starogard Gd.” ogłoszenie w biuletynie UZP nr 564086-N-2017 z 07.08.2017r. Gmina Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie Gd ul....

Zatrzymaj banner przewijany